1

2
1397/4/12 سه‌شنبه بازدید دکتر جلالی از برگزاری امتحانات پایان نیمسال دوم تحصیلی 97-96 دانشگاه پیام نور واحد پیربکران دکتر جلالی معاون اجرائی دانشگاه پیام نور استان اصفهان از نحوه برگزاری امتحانات پایان نیمسال دوم تحصیلی 97-96 دانشگاه پیام نور واحد پیربکران بازدید نمود.

دکتر جلالی ضمن بازدید از حوزه امتحانات با دانشجویان و دست اندرکاران برگزاری آزمون گفتگو کرد. دانشجویان در گفتگو با ایشان از نحوه برگزاری امتحانات در این واحد  ابراز رضایت نمودند و همچنین آقای دکتر جلالی نیز ضمن تشکر از مسئولین برگزاری از نحوه برگزاری امتحانات و وصول شهریه دانشجویان ابراز رضایت نمود.

در ادامه جلسه ای برای بررسی مسائل جاری این واحد در حوزه های مختلف از جمله کارآفرینی و درآمد زایی با حضور دکتر جلالی، دکتر کریمی رئیس واحد و همچنین آقای نیساری مدیر مالی استان ، آقای موسوی مدیر روابط عمومی و آقای حکمت پور مدیر عمرانی برگزار گردید و مقر گردید با توجه به پتانسیل های موجود، این واحد طرح های کارآفرینی را اجرا نماید و مسئولین ستاد استان نیز قول مساعدت و همکاری دادند.

 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر