1
1397/3/23 چهارشنبه بازدید دکتر منصف معاون علمی و فرهنگی دانشگاه پیام نور استان اصفهان از نحوه برگزاری امتحانات پایان نیمسال دوم 97- 96 مرکز دولت آباد دکتر منصف معاون علمی و فرهنگی دانشگاه پیام نور استان اصفهان از نحوه برگزاری امتحانات پایان نیمسال دوم 97- 96 دانشگاه پیام نور مرکز دولت آباد بازدید نمود.

در این بازدید دکتر منصف ضمن بازدید از حوزه امتحانات و ارزیابی امتحانات از دیدگاه دانشجویان از زحمات مسئولین برگزاری تقدیر وتشکر نمود.

در ادامه دکتر علی زمانی رئیس دانشگاه پیام نور مرکز دولت آباد گزارشی از روند برگزاری امتحانات را ارائه کرد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر