1

2
1397/7/18 چهارشنبه برگزاری آزمون کتبی بیست و دومین جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان در دانشگاه پیام نور مرکز وزوان آزمون کتبی بخش معارفی بیست و دومین جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان دانشگاه پیام نور در دانشگاه پیام نور مرکز وزوان برگزار گردید.

این آزمون در هشت عنوان  کتبی ( معارف قرآنی و سیره معصومین ) در  رشته های احکام ، آشنایی با سیره معصومین  ، آشنایی با احادیث  مفاهیم نهج البلاغه ، آشنایی با ترجمه و تفسیر قرآن، پرسمان قرآنی ، مفاهیم صحیفه سجادیه بین دانشجویان برگزار گردید.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر