1

2

3

4
1397/4/11 دوشنبه برگزاری آزمون کنکور سراسری سال 97 در دانشگاه پیام نور مرکز شاهن شهر کنکور سراسری در گروه های آزمایشی مختلف در روز پنج شنبه هفتم تیرماه و روز جمعه هشتم تیر ماه سال جاری در دانشگاه پیام نور مرکز شاهین شهر برگزار شد.

این آزمونها در چهارنوبت صبح وبعدازظهرطی دوروزانجام گردید وداوطلبان درگروههای آزمایشی علوم انسانی ، هنر، علوم تجربی وزبانهای خارجی به رقابت پرداختند .

تعداد داوطلبان مجموعا درحوزه ومخزن اصلی  دانشگاه پیام نورمرکزشاهین شهربالغ بر3400 نفربود که تعداد 1700 نفردرحوزه فرعی دانشگاه آزاد وتعداد1600نفردردانشگاه پیام نورمرکزشاهین شهرآزمونهای خودرا برگزارنمودند. دراین آزمونها بمنظورتامین امنیت  ، نظم وسلامت داوطلبان وپیشگیری از حوادث غیرمترقبه دیگرارگانهایی مانند اداره آتش نشانی ، سازمان سنجش ، نیروی انتظامی واورژانش  همکاری داشتند که هرکدام درزمینه فنی وتخصصی خود به فعالیت وایفای نقش پرداختند . همچنین جهت رفاه  داوطلبان وهمراهان وخانواده های آنان باجه امانات ، استفاده از فضای نمازخانه وبوفه مواد خوراکی نیزفعال گردیده وبه ارائه خدمات همت گماشتند.

دکترسیدرامین غفاری رئیس مرکزبا تشکرازکلیه عوامل ، عناصرواداراتی که دربرگزاری کنکورسراسری با دانشگاه همکاری داشتند اظهار داشت: کنکورسراسری وآزمونهای آن بزرگترین رویداد علمی است که هرساله بمنظورجذب جوانان به عرصه دانشگاهی کشورانجام میگیرد وبسیارخرسندیم که پذیرای چندهزارنفراز جوانان وآینده سازان میهن اسلامی دراین رویداد هستیم وخوشحالیم که رسالت بزرگ خودرا دراین راستا با همکاری همه عوامل اجرا نموده وامیدواریم کنکورامسال نیزراهگشای تحصیلات عالیه همه دانشجویان ونخبگان کشورباشد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر