1

2

3
1397/4/11 دوشنبه برگزاری آزمون کنکور سراسری سال 97 در دانشگاه پیام نور مرکز نطنز کنکور سراسری با بیش از 600نفر داوطلب در 5 رشته تحصیلی در گروه های آزمایشی مختلف در روز پنج شنبه هفتم تیرماه و روز جمعه هشتم تیر ماه سال جاری در دانشگاه پیام نور مرکز نطنز برگزار شد.

این آزمون که طی 6سال متمادی در دانشگاه پیام نور مرکز نطنز همزمان با کل کشور برگزار می گردد، در 5 رشته تحصیلی در رقابتی بین داوطلبین حوزه شهرستان نطنز به نحو مطلوب و شایسته برگزار گردید.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر