صفحه اصلي
اخبار
اخبار
اخبار
اخبار
اخبار
بازديدها
تقويم
رويدادها
زمان ديجيتال
لینکهای تصویری
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
منو
ورود

1

2
1397/2/22 شنبه بازدید دکتر زمانی رئیس دانشگاه از سایت جدید بهارستان اصفهان رئیس دانشگاه پیام نور با حضور در واحد بهارستان به همراه رئیس و کارکنان دانشگاه پیام نور واحد بهارستان ، از سایت جدید بهارستان که درحال احداث است بازدید نمود.

سایت جدید بهارستان در زمینی به مساحت 9 هکتار در شهر بهارستان اصفهان در حال احداث است . ساختمان آموزشی این سایت در مراحل پایانی ساخت است و  دو مجموعه سالن ورزشی و سوله کارگاهی این مجموعه دانشگاهی نیمه تمام است .

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر