1
1397/7/16 دوشنبه برگزاری آزمون کتبی بخش معارفی بیست و دومین جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان در دانشگاه پیام نور واحد بهارستان یکشنبه پانزدهم مهر ماه آزمون کتبی بخش معارفی بیست و دومین جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان با حضور دانشجویان شرکت کننده در رشته های احکام ، آشنایی با سیره معصومین «ع» ، حفظ موضوعی قرآن کریم و ... در دانشگاه پیام نور واحد بهارستان برگزار گردید.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر