1

2

3
1397/3/13 يكشنبه بازدید معاون دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه پیام نور استان اصفهان از دانشگاه پیام نور مرکز شاهین شهر معاون دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه پیام نور استان اصفهان از دانشگاه پیام نور مرکز شاهین شهر بازدید نمود.

به گزارش روابط عمومی، حجت الاسلام والمسلمین کرباسی به اتفاق هیات همراه از دانشگاه پیام نور مرکز شاهین شهر بازدید نمود. طی این بازدید فضاهای فرهنگی  مانند دفاتر بسیج دانشجویی ، امورفرهنگی ، دفترنمایندگی نهاد ونمازخانه مرکزموردبازدید  قرارگرفت ودر دیداربارئیس ومسئول فرهنگی  ومسول نمایندگی دفترنهاد درمرکز درخصوص برنامه های فرهنگی وفوق برنامه بحث وتبادل نظرانجام گردید.

 دراین دیدار دکترسیدرامین غفاری رئیس مرکز ضمن عرض خیرمقدم گزارشی از فعالیتهای فرهنگی وبرنامه های دردست اجرا ارائه نمود وچگونگی اقدامات فرهنگی رادرسال جاری تشریح نمود .

همچنین حجت الاسلام والمسلمین کرباسی و هیات همراه با دانشجویان وهمکاران نیزدیدارنمود وپیرامون رویکردها وبرنامه های فرهنگی وتربیتی درفضاهای آموزشی به بحث وگفتگو پرداخت .

معاون محترم دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دربازدید از فضاهای فرهنگی، بویژه نمازخانه مرکز ضمن تشکروابراز خرسندی از مکانهای فرهنگی اظهارنمود: نمازخانه مرکزشاهین شهربهترین فضای موجوددرمراکزوواحدهای استان است که به لحاظ فضای مناسب ، تجهیزات متناسب واختصاصی بودن این مکان به برگزاری نمازومراسمهای دینی ومذهبی آنرا متمایز می کند ووسائل آن از قبیل فرش ، سیستم صوتی ، منبر ومحراب وسرویسهای بهداشتی  بطورشایسته تکمیل واجراگردیده است .

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر