1

2

3

4
1397/3/23 چهارشنبه بازدید رئیس دانشگاه پیام نور استان اصفهان از نحوه برگزاری امتحانات پایان نیمسال دوم 97- 96 مرکز شهرضا دکتر یوسفی رئیس دانشگاه پیام نور استان اصفهان از نحوه برگزاری امتحانات پایان نیمسال دوم 97-96 دانشگاه پیام نور مرکز شهرضا بازدید نمود.

دکتر یوسفی از کلیه جلسات آزمون و نحوه برگزاری آزمونهای کتبی و بدون کاغذ بازدید نمود و از مسائل و مشکلات حاضر مطلع گردید.

لازم به ذکر است در این بازدید دکتر یوسفی با تعدادی از دانشجویان صحبت نمود و از درخواست ها و مشکلات این دانشجویان آگاه گردید و پاسخ مناسب و شایسته به سوالات ایشان را ارائه نمود.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر