1

2

3

4

5
1397/4/16 شنبه برگزاری پنجمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور دانشگاه پیام نور مرکز شهرضا آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور صبح جمعه پانزدهم تیرماه با مرکزیت دانشگاه پیام نور مرکز شهرضا برگزار گردید.

با عنایت و بذل توجه دولت در بحث اشتغال زایی و جذب نیروی انسانی پنجمین آزمون استخدامی متمرکز  دستگاه های اجرایی کشور صبح جمعه پانزدهم تیرماه نود و هفت در سراسر کشور برگزار گردید.

این آزمون در قسمت جنوبی استان اصفهان در شهرستان شهرضا و با مرکزیت دانشگاه پیام نور مرکز شهرضا و چهار حوزه آزمون فرعی با مدیریت اداره  آموزش و پرورش شهرستان برگزار گردید.

لازم به ذکر است این آزمون در دانشگاه با حضور 1065 داوطلب  به صورت متمرکز و منسجم و بر اساس دستور العمل ابلاغ شده و با نظارت بازرسان سازمان  امور استخدامی برگزار گردید و تمهیدات لازم برای داوطلبین معلول نیز به بهترین نحو ممکن پیش بینی شده بود .

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر